Kwetsbare groepen

Het is vanzelfsprekend van belang om ieder brandje zo snel mogelijk de kop in te drukken. Dit is voor sommige groepen extra van belang, om persoonlijk letsel te beperken. Ouderen zijn extra kwetsbaar bij brand, omdat ze vaak minder mobiel zijn. Het aandeel slachtoffers van 60 jaar en ouder bij woningbranden is dan ook hoog. Rookontwikkeling, late ontdekking en beperkte mobiliteit van het slachtoffer leidden het vaakst tot fataliteit van de brand.

We weten dat langer thuis blijven wonen eisen stelt aan de woning. Bij woningaanpassingen is brandveiligheid een belangrijk aspect. In verzorgingstehuizen, serviceflats en woonunits voor 50-plussers is dan ook extra aandacht nodig voor de brandveiligheid. Dankzij de waterleidingsprinklers is het nu mogelijk om eenvoudig en zonder al te hoge kosten de veiligheid op een hoger plan te brengen.