Voor wie?

Gezinnen

Kinderen jonger dan 14 jaar slapen vaak diep, waardoor ze een rookmelder niet altijd horen en de brand te laat opmerken. Zeker kleine kinderen hebben niet de mogelijkheid om zelf hun ledikant of wieg uit te komen of een trap af te lopen. Alle extra tijd die gecreëerd kan worden om uw kinderen te helpen is meegenomen.

Kwetsbare groepen

Het is vanzelfsprekend van belang om ieder brandje zo snel mogelijk de kop in te drukken. Dit is voor sommige groepen extra van belang, om persoonlijk letsel te beperken. Ouderen zijn extra kwetsbaar bij brand, omdat ze vaak minder mobiel zijn. Het aandeel slachtoffers van 60 jaar en ouder bij woningbranden is dan ook hoog. Rookontwikkeling, late ontdekking en beperkte mobiliteit van het slachtoffer leidden het vaakst tot fataliteit van de brand.

Mobiliteit

Zo’n 18% van de Nederlanders is verminderd zelfredzaam, zoals slechtzienden, doven, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, ouderen en kinderen jonger dan 14 jaar. Steeds meer verminderd zelfredzame personen wonen zelfstandig in reguliere woningen.