Veelgestelde vragen

De brandveiligheid in woningen wordt aanzienlijk verbeterd door toepassing van woningsprinklers die rechtstreeks zijn aangesloten op de drinkwaterleiding. De aanlegkosten ervan zijn beperkt en eenmaal geïnstalleerd hebben de bewoners er nauwelijks omkijken naar.

In Nederland zijn de voordelen van woningsprinklers nog nauwelijks bekend. Deze nieuwe markt biedt commerciële kansen voor installatiebedrijven.

De ontwikkeling van brandveiligheid in woningen is gestart met de woningsprinkler. Hiervoor is in Nederland een installatienorm, NEN 2077 opgesteld. De waterleidingsprinklerinstallatie (van BAM l VSH), is een variant op het type 1 woningsprinklerinstallatie vermeld in de NEN 2077.

Het uitgangspunt van een waterleidingsprinklerinstallatie is het verlengen van de vluchtduur. Dit wordt gerealiseerd door een beginnende brand in toom te houden.

Hieronder vindt u antwoord op de belangrijkste vragen. Deze informatie helpt u uw opdrachtgevers te overtuigen van het nut en de noodzaak van woningsprinklers.

1. Wat is het belang van waterleidingsprinklers?

2. Waarom waterleidingsprinklers als er al rookmelders zijn?

3. Zijn waterleidingsprinklers betrouwbaar?

4. Is de kans groot dat waterleidingsprinklers onnodig in werking treden en waterschade veroorzaken?

5. Hoe werken waterleidingsprinklers?

6. Wanneer is een advies over waterleidingsprinklers kansrijk?

7. Wat zijn de globale kosten voor de klant van een nieuwbouwwoning?

8. Wat zijn de globale kosten voor de klant van een bestaande woning?

9. Zijn waterleidingsprinklers verplicht in Nederland?

10. Bestaat er kwaliteitsborging voor het ontwerp en de installatie van waterleidingsprinklers?

11. Zijn er nog alternatieven voor de waterleidingsprinkler?

12. Kunnen de waterleidingsprinklers ook elders toegepast worden dan in woningen?

13. Kan er een gedeelte van een woning worden voorzien van de waterleidingsprinkler?

14. Mag je de leidingen aan het beton bevestigen door middel van schietmethoden?

15. Welke beugels en ankers mag men toepassen?

16. Wat is de minimale afstand van de sprinkler tot aan de muur?

17. Hoe gaan we om met de zakleidingen en het mogelijk ontstaan van legionella?

18. Kan de waterleidingsprinkler als gelijkwaardige oplossing worden gezien ten opzichte van de reguliere sprinkler?

19. Mag men bijvoorbeeld alleen de zolder uitrusten met een waterleidingsprinklerinstallatie?

20. Mag men de installatie ook uitvoeren in koper?

21. Wat als de wasmachine aanstaat?

22. Waarom komt er geen sprinkler in de meterkast?