Waterleidingsprinklers vergroten de veiligheid

Staande waterleidingsprinkler

Waterleidingsprinklers functioneren altijd, zonder noodzakelijk onderhoud en zonder menselijke tussenkomst.

Brandveiligheid is letterlijk een ‘hot issue’. Het aanbrengen van voorzieningen zoals brandwerende deuren en wanden is tegenwoordig wettelijk verplicht. Actieve brandveiligheid wordt geboden door rookmelders.

Rookmelders worden echter nauwelijks onderhouden en de aanwezige branddeur wordt opengelaten…

Waterleidingsprinklers zijn altijd paraat

Wanneer de waterleidingsprinklers eenmaal zijn geïnstalleerd, zijn ze altijd paraat. Zonder noodzakelijk onderhoud en zonder menselijke tussenkomst.

Bij een beginnende brand springt de glazen bulb kapot en wordt het water over de brandhaard verspreidt. Alleen sprinklers die door de brand worden geactiveerd komen in actie. Waterschade wordt  hierdoor zoveel mogelijk beperkt. 

De selectieve inzetbaarheid maakt een waterleidingsprinkler tot een effectieve vorm van brandbeveiliging. Binnen luttele seconden zal de beginnende brand worden gecontroleerd. U heeft de gelegenheid om uw woning veilig te verlaten terwijl de waterleidingsprinklers de brand verder controleren.