Kinderzorghuis Het Lindenhofje te Amsterdam

In de gebouwen aan de Lindengracht 94-112, gesitueerd in de Amsterdamse Jordaan, wordt al sinds de oprichting van het Lindenhofje in 1616 zorg verleend. Het oorspronkelijke hofje voor ondersteuning van ‘behoeftige weduwen’ onderging in de loop der tijd de nodige verbouwingen en uitbreidingen. Vandaag de dag bieden de panden - voornamelijk daterend uit 1886 en 1939 - onderdak aan verpleegkundig kinderzorghuis Het Lindenhofje, onderdeel van het Leger des Heils Amsterdam. Ook het Leger des Heils in Amsterdam koos voor de innovatieve waterleidingsprinkler.

‘Met het aanwezige brandmeldsysteem, rookmelders en dergelijke voldoet ons gebouw aan de geldende brandveiligheidseisen. Toch is gekozen voor de waterleidingsprinklers, omdat deze extra veiligheid bieden als in geval van brand het gebouw moet worden ontruimd’, zegt huismeester Jan Schot.

‘De kinderen zijn niet in staat zichzelf te redden. Met dit systeem creëren we meer vluchttijd, omdat de brand door de sprinklers direct wordt bestreden en in de kiem wordt gesmoord. Vooral tijdens avond- en nachtdiensten, wanneer er minder mensen in huis zijn, is dat van belang.’ Verdeeld over drie verdiepingen zijn in alle kinder- en speelkamers, kantoorvertrekken en andere ruimtes in totaal zo’n driehonderd sprinklers geïnstalleerd.

Locatie