Brandweer Nederland

Brandweer Nederland is het samenwerkingsverband van alle brandweerkorpsen. Zij staan voor alle 31.000 beroeps- en vrijwillige brandweermensen die zich inzetten voor een brandveilige samenleving.Het doel van Brandweer Nederland: minder branden, minder slachtoffers, minder schade. 
 

De brandweer is het meest bekend om het blussen van branden. Ze doen echter veel meer. Zo hebben zij bijvoorbeeld een coördinerende rol bij rampen­bestrijding en crisisbeheersing. Ook geven ze advies over het voorkomen van brandonveilige situaties. Samen met andere hulporganisaties waken we over uw veiligheid.