BAM Bouw en Techniek - Fire Protection

Nederland brandveilig maken. Dat is de ambitie van BAM Bouw en Techniek - Fire Protection. We vinden dat de brandveiligheid van kantoorgebouwen, woningen, zorginstellingen en tunnels beter kan en beter moet. Want nog altijd komen jaarlijks veertig tot zestig mensen om door brand en loopt de schade in de honderden miljoenen euro’s.

Met experts op het gebied van brandveiligheid in huis kan BAM Bouw en Techniek gedegen advies geven hoe woningen, in de breedste zin van het woord, brandveilig gemaakt kunnen worden.