De waterleidingsprinkler; Zeven goede redenen om tot aanschaf over te gaan

Sietze Ziengs

Bij de KwadrantGroep staat brandveiligheid hoog op de agenda. Hoe kunnen we een brand voorkomen? Hoe zorgen we ervoor dat we een uitslaande brand zo snel mogelijk in de kiem smoren of beperken? Hoe brengen we bij een reddingsoperatie bewoners in veiligheid? En hoe kunnen we de vluchttijd verlengen? Allemaal vragen die zeker ook in het licht van de bezuinigingen steeds opnieuw aandacht vragen.


Sietze Ziengs, projectleider stafmedewerker woningbeheer en vastgoed, vertelt welke redenen ten grondslag lagen aan de beslissing om op meerdere zorglocaties van KwadrantGroep waterleidingsprinklers te gaan installeren.


 

 1. Zero harm
  Ik kan me voorstellen dat brandveiligheid een grote impact heeft op de organisatie?
  Sietze licht toe: “We zijn op zoek gegaan naar mogelijkheden om in geval van brand het risico van slachtoffers nog verder terug te brengen. Een brand is uiteindelijk nooit 100% te voorkomen, maar we willen er wel alles aan doen om de bewoners van onze locaties optimale veiligheid te bieden. En ook zeer belangrijk: we willen onze medewerkers alle mogelijke faciliteiten bieden om bij een brand een succesvolle reddingsoperatie op touw te zetten.”
   
 2. Minder handen
  Zijn optimale brandveiligheid en minder handen aan het bed wel met elkaar te rijmen?
  Sietze knikt bevestigend: “Dit is een zeer belangrijk punt. Optimale brandveiligheid mag nooit in het gedrang komen door bezuinigingen op personeel. Daar zijn wij heel scherp op. Maar het werkt ook de andere kant op. Sommige locaties maken gebruik van slaapwachten om aan de brandveiligheidseisen te voldoen. Zo’n wacht hoeft er niet te zijn als er op de locatie waterleidingsprinklers zijn geïnstalleerd. De rekensom van jaar in jaar uit elke nacht acht uur een slaapwacht in te zetten versus eenmalig waterleidingsprinklers installeren is dan snel gemaakt.”
   
 3. Geen extra voorzieningen
  Zo’n waterleidingsprinkler vraagt zeker om veel extra voorzieningen?
  Sietze Ziengs schudt zijn hoofd: “Dat valt bij ons heel erg mee. Als op een bestaande locatie voldoende water en waterdruk beschikbaar zijn, kun je de waterleidingsprinkler zonder ingrijpende bouwkundige aanpassingen installeren. De sprinkler wordt namelijk op de bestaande waterleiding aangesloten, waardoor er geen nieuwe leidingen getrokken hoeven te worden. En op nieuwbouwlocaties gaat de installatie van de waterleidingsprinkler uiteraard gewoon in het reguliere bouwproces mee.”
   
 4. Eenvoudig installeren
  Maar uiteindelijk heb je wel overlast bij de installatie, neem ik aan?
  Sietze antwoordt: “Ja, dat klopt. Hoewel ik overlast een relatief begrip vind. Bij elke verbouwing of reparatie in een bestaand pand heb je enige mate van overlast. Het gaat erom dat het in goede harmonie en met respect voor de omgeving gebeurt. Als het een professioneel bedrijf is dat de klus klaart, dan heb ik er alle vertrouwen in dat de overlast tot een minimum beperkt blijft. En daar BAM ruime ervaring heeft met bouwactiviteiten in de zorg, zie ik daar geen problemen.”
   
 5. Geen onderhoud
  Zo’n extra installatie vraagt zeker wel om extra onderhoud?
  Sietze haast zich te zeggen: “De waterleidingsprinkler is volledig onderhoudsvrij. Ik wist dat eerst ook niet, maar de installatie vraagt geen nieuwe spuitstukken, filters of andere onderdelen. Het vraagt wel om beheer uiteraard. Op gezette tijden moet de installatie getest worden. Maar dat kan bij ons makkelijk geïntegreerd worden in andere beheeractiviteiten in onze panden. Het is belangrijk om de uitslagen van deze tests goed vast te leggen. En met elkaar te bepalen hoe vaak je zo’n test doet en wat de procedure is als er iets niet naar wens blijkt te werken.”
   
 6. Behoud zelfstandigheid
  Hoe draagt de waterleidingsprinkler bij aan de zelfstandigheid van ouderen?
  Sietze ziet dit als een zeer positieve bijkomstigheid: “Het aantal brandmeldingen bij zelfstandig wonende ouderen kan best hoog zijn. Om een idee te geven: 158 ongewenste en onechte brandmeldingen in Leeuwarden in 2016. Het overgrote deel van deze meldingen laat zich snel oplossen. Voor die enkele keer dat het echt mis gaat, is er de waterleidingsprinkler. Het bijkomende voordeel van de sprinkler is dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Zonder dat we ze van alles hoeven te verbieden. Ook in het kader van het Zorg Zwaarte Pakket is dit een belangrijke stap voorwaarts. Dit pakket gaat immers uit van een grotere zelfstandigheid van ouderen in plaats van opname in een zorginstelling.”
   
 7. Goedkoop en betrouwbaar
  Vraagt zo’n waterleidingsprinkler een flinke investering?
  Sietze antwoordt: “Investeren in een waterleidingsprinkler laat zich het beste vergelijken met de investering in vloerbedekking. Het aantal vierkanten meters en de aard van het pand zijn van invloed op het totaalbedrag. De waterleidingsprinkler is een betrouwbare oplossing tegen een goede prijs. Wat mij betreft staat brandveiligheid bovenaan de prioriteitenlijst van elke zorginstelling en elk complex waarin zelfstandig wonende ouderen wonen. Het is geen cosmetische ingreep die je wel of niet mooi vindt, we hebben het hier over veiligheid en mogelijk zelfs levens redden. Als je dat bereikt door een relatief kleine investering, dan is vandaag installeren beter dan morgen pas.”