Waterleidingsprinkler bezig aan opmars

De waterleidingsprinkler van BAM Bouw en Techniek – Fire Protection lijkt een schot in de roos. Vooral zorginstellingen zijn gebaat bij dit innovatieve blussysteem, waarmee de brandveiligheid in een gebouw tegen beperkte kosten aanzienlijk toeneemt. Diverse projecten zijn in uitvoering. Ook het Leger des Heils in Amsterdam koos voor de waterleidingsprinkler van Fire Protection.

In de gebouwen aan de Lindengracht 94-112, gesitueerd in de Amsterdamse Jordaan, wordt al sinds de oprichting van het Lindenhofje in 1616 zorg verleend. Het oorspronkelijke hofje voor ondersteuning van ‘behoeftige weduwen’ onderging in de loop der tijd de nodige verbouwingen en uitbreidingen. Vandaag de dag bieden de panden - voornamelijk daterend uit 1886 en 1939 - onderdak aan verpleegkundig kinderzorghuis het Lindenhofje, onderdeel van het Leger des Heils Amsterdam.

‘In het Lindenhofje is plaats voor tien ernstig of chronisch zieke kinderen. Zij wonen hier of komen tijdelijk logeren, bijvoorbeeld omdat de ouders de intensieve verzorging even niet meer aankunnen. Of het kind wordt ontslagen uit het ziekenhuis, maar kan nog niet naar huis’, vertelt Margriet de Zwaan, zorgcoördinator bij het Lindenhofje.

Extra veiligheid

‘Met het aanwezige brandmeldsysteem, rookmelders en dergelijke voldoet ons gebouw aan de geldende brandveiligheidseisen. Toch is gekozen voor de waterleidingsprinklers, omdat deze extra veiligheid bieden als in geval van brand het gebouw moet worden ontruimd’, zegt huismeester Jan Schot.

‘De kinderen zijn niet in staat zichzelf te redden. Met dit systeem creëren we meer vluchttijd, omdat de brand door de sprinklers direct wordt bestreden en in de kiem wordt gesmoord. Vooral tijdens avond- en nachtdiensten, wanneer er minder mensen in huis zijn, is dat van belang.’

Schoon werken

Verdeeld over drie verdiepingen heeft Fire Protection in alle kinder- en speelkamers, kantoorvertrekken en andere ruimten, in totaal zo’n driehonderd sprinklers geïnstalleerd. Michael Steffens, directeur Fire Protection en geestelijk vader van de waterleidingsprinkler: ‘Uiteraard houden we bij onze werkzaamheden zoveel mogelijk rekening met de bewoners en gebruikers van het pand. Dat betekent bijvoorbeeld dat op bepaalde tijden niet mag worden geboord. Dat speelt nu ook bij een project in Breda. Voordeel van het systeem is dat dankzij de knelfittingen redelijk schoon kan worden gewerkt. Op de zolder was een werkplaats ingericht, waar zaken werden voorbereid.’

De Zwaan kijkt terug op een fijne samenwerking met BAM. ‘In de vijf, zes weken die de werkzaamheden hebben geduurd, zag je contacten ontstaan tussen de monteurs en de kinderen. Zij hoorden er echt bij.’