Brand eist meer slachtoffers in eerste kwartaal 2014

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn 20 personen omgekomen als gevolg van brand in een gebouw. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode in 2013. Toen kwamen er 9 mensen om.

In 2013 overleden in totaal 53 personen door brand. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn er dus al 20 slachtoffers. Acht van de slachtoffers waren ouder dan 65 jaar, zo heeft het Instituut Fysieke Veiligheid bekend gemaakt.

Tot 2012 was er een daling van het aantal doden, maar sinds vorig jaar loopt het aantal brandslachtoffers op. René Hagen, lector brandpreventie van de Brandweeracademie, gaat de cijfers de komende maanden onderzoeken.

‘Toename brandslachtoffers’

Jaarlijks zijn er in Nederland ongeveer 6.000 woningbranden. Die branden hebben 600 gewonden tot gevolg. Hagen verwacht dat het aantal branddoden de komende jaren zal stijgen als gevolg van de toenemende levensverwachting in combinatie met het steeds langer thuis blijven wonen van ouderen.

‘Vergeetachtigheid, het niet weten wat te doen bij brand en het niet meer zelfstandig kunnen vluchten, kunnen belangrijke oorzaken zijn die wij verder gaan onderzoeken. Wij hebben berekend dat door de vergrijzing het aantal branddoden tot 2030 toeneemt met 13% en onder 65-plussers met 60%. Doordat ouderen langer zelfstandig wonen, is onze inschatting dat de toename tot 2030 zelfs 19% respectievelijk 80% wordt’, aldus Hagen.

Waterleidingsprinkler

Het langer zelfstandig thuis blijven wonen door ouderen vraagt om nieuwe oplossingen om brand in een gebouw snel te bestrijden. Een van de innovaties op dat gebied is de waterleidingsprinkler’. Deze sprinkler wordt aangesloten op het waterleidingwerk dat in iedere woning in Nederland aanwezig is.

Bij een beginnende brand springt een glazen bulb kapot. Die verspreidt het water over de brandhaard. Alleen de waterleidingsprinklers die door de brand worden geactiveerd komen in actie. Zo blijft de waterschade zoveel mogelijk beperkt.

Bron: www.nen.nl