Brandweer goes science: unieke testweken in Zutphen samen met BAM Techniek - Fire Protection

Het waren spannende tijden voor Brandweer Nederland en de Brandweeracademie: in de week van 20 tot en met 24 oktober vonden in de wijk De Mars in Zutphen praktijkexperimenten plaats, waarbij dagelijks twee jaren dertig arbeiderswoningen in brand werden gestoken. Voor Nederlandse begrippen waren het unieke experimenten met een grote wetenschappelijke waarde voor de brandweer. Doel van de experimenten was om de veiligheid bij brand in Nederland te vergroten voor burgers en brandweermensen en het aantal doden te beperken.

Praktijkexperimenten

De experimenten maken deel uit van drie grote onderzoeken die de Brandweeracademie uitvoert voor en met de brandweer. Deze onderzoeken richten zich op het brandverloop, op rookmelders en op waterleidingsprinklers, de innovatie van BAM Techniek - Fire Protection ‘Hoewel het drie verschillende onderzoeken zijn met verschillende doelstellingen en onderzoeksvragen, is er een belangrijke overeenkomst: voor alle drie is het noodzakelijk om experimenten uit te voeren in een praktijksituatie zoals die wordt aangetroffen in Nederlandse woningen. Daarom richten wij ons op (sloop)woningen, die worden ingericht met meubilair', zegt lector Brandweerkunde Ricardo Weewer.

Uniek

‘Voor Nederlandse begrippen zijn het unieke experimenten met een grote wetenschappelijke waarde voor de brandweerkorpsen. Het is in Nederland niet eerder gelukt om zulke grootschalige experimenten op te zetten op het gebied van onder andere brandverloop. De brandweer goes science. Dat is best spannend, maar tegelijkertijd ongelooflijk belangrijk', besluit Weewer enthousiast.

Samenwerking

Naast Brandweer Nederland en de Brandweeracademie zijn ook het Woonbedrijf Ieder1, de afdeling Preventie van de gemeente Zutphen en Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland nauw betrokken bij de experimenten.